kalkulácia a informácie
kontakt

EKO Kontajnery IBC

Kontajnery EKO
Ventily


Systém EKO-KONTAJNEROV IBC predstavuje prostriedok, ktorý výrazne šetrí energiu prepravnej techniky. Minimalizovanie nákladov na balenie pri čo možno najväčšej istote pri preprave a možnosti viackrát
nasadiť kontajnery, sú najdôležitejšie požiadavky pre budúcnosť a pre väčší úspech ekológie.
 
Rozhodnúť sa pre väčšie baliace jednotky je jednoznačne ekonomické, pretože sa znižujú náklady na:
• plnenie, zapečatenie, značenie,
• dopravnú logistiku a stohovanie,
• odoberanie plniacich materiálov,
• používanie skladových priestorov,
• využívanie miesta v prepravných prostriedkoch,
• opätovná príprava nádrží,
• viacnásobné použitie kontajnerov.
 
EKO-KONTAJNERY sú ľahko manipulovateľné a až v štyroch vrstvách stohovateľné.
K ich manipulácii je možné použiť všetky dostupné stohovače, vysokozdvižné vozíky alebo žeriavy. To zaručuje vysokú rýchlosť prekládky a nízke náklady.
Kontajnery sú certifikované pre prepravu a skladovanie nebezpečných látok (ADR), horľavín I. a II. triedy a
pre styk s poživatinami.
EKO kontajnery ideálne uspokoja požiadavky chemického priemyslu. Ponúkajú jednoznačne vysokú
kvalitu a z toho dôvodu zaručujú maximálnu mieru bezpečnosti dopravy tekutých produktov. Moderný design uľahčuje ľahkú výmenu použitých plastických a kovových komponentov.