kalkulácia a informácie
kontakt

EKO Kontajnery IBC Ventily

kód tovarupopis
EKO Kontajnery IBC > Ventily > Klapkovy ventil

Použitie klapkového ventilu sa doporučuje pre produkty:
• ktoré sa lepia, hrudkujú, pre živice,
• s odmasťujúcim účinkom,
• s podielom pevných hmôt, napr. disperzné farbivá.

EKO Kontajnery IBC > Ventily > ETFE

ETFE (napr. Hostaflon® ) vhodný pre:

• ester, ketón a éterové väzby,
• cyklické, aromatické a alifatické uhľovodíky,
• fenoly,
• kyseliny a oxidačné prostriedky,
• amíny a alkoholy.
EKO Kontajnery IBC > Ventily > FPM

FPM (napr.: Viton® ) vhodný pre:

• živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje (napr. podzemnicový
• lej, kokosový tuk, parafínový olej)
• alifatické uhľovodíky (napr. butadien, izoprén)
• aromatické uhľovodíky (napr. benzol, toluol)
 
EKO Kontajnery IBC > Ventily > EPDM

EPDM vhodný pre:

• kyseliny a hydroxidy (napr. kyselinu octovú, kyselinu soľnú, hydroxid sodný)
• alkoholy (napr. metanol, propanol, glykol, glycerín)
• ketóny (napr. acetón)
• aldehydy (napr. formaldehyd)
Základnú odolnosť a jej využitie pre najrôznejšie skupiny látok možno vidieť v tomto diagrame. Všeobecne možno odporučiť k bezpečnému výberu správneho tesniaceho materiálu vyskúšanie v praxi podľa plniva.
 
popis
EKO Kontajnery IBC > Ventily > kód tovaru: Klapkovy ventil

Použitie klapkového ventilu sa doporučuje pre produkty:
• ktoré sa lepia, hrudkujú, pre živice,
• s odmasťujúcim účinkom,
• s podielom pevných hmôt, napr. disperzné farbivá.

EKO Kontajnery IBC > Ventily > kód tovaru: ETFE

ETFE (napr. Hostaflon® ) vhodný pre:

• ester, ketón a éterové väzby,
• cyklické, aromatické a alifatické uhľovodíky,
• fenoly,
• kyseliny a oxidačné prostriedky,
• amíny a alkoholy.
EKO Kontajnery IBC > Ventily > kód tovaru: FPM

FPM (napr.: Viton® ) vhodný pre:

• živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje (napr. podzemnicový
• lej, kokosový tuk, parafínový olej)
• alifatické uhľovodíky (napr. butadien, izoprén)
• aromatické uhľovodíky (napr. benzol, toluol)
 
EKO Kontajnery IBC > Ventily > kód tovaru: EPDM

EPDM vhodný pre:

• kyseliny a hydroxidy (napr. kyselinu octovú, kyselinu soľnú, hydroxid sodný)
• alkoholy (napr. metanol, propanol, glykol, glycerín)
• ketóny (napr. acetón)
• aldehydy (napr. formaldehyd)
Základnú odolnosť a jej využitie pre najrôznejšie skupiny látok možno vidieť v tomto diagrame. Všeobecne možno odporučiť k bezpečnému výberu správneho tesniaceho materiálu vyskúšanie v praxi podľa plniva.
 


Základnú odolnosť a jej využitie pre najrôznejšie skupiny látok možno vidieť v tomto diagrame. Všeobecne možno odporučiť k bezpečnému výberu správneho tesniaceho materiálu vyskúšanie v praxi podľa plniva.

Bezpečnosť a precízna kontrola vypúšťania náplní tovarov rôznych viskozít záleží na správnom výbere výpustných ventilov. EKO kontajnery môžu byť vybavené klapkovým ventilom DN 50, DN 80 alebo DN 150, alebo ako ďalšia verzia, s guľovým ventilom DN 50.

Základnú odolnosť a použitie ventilov pre najrôznejšie skupiny látok možno vidieť v diagrame. Všeobecne možno odporučiť k bezpečnému výberu správneho tesniaceho materiálu vyskúšanie v praxi podľa plniva.