kalkulácia a informácie
kontakt

Nádoby na odpad Nádoby na jedlé oleje

COLIBRI
EcoWork
OLIVIA®
EcoHouse® Small
EcoHouse® Light
KONTAJNER H–Oli


Separácia zberu minerálnych a rastlinných olejov je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. Túto problematiku popisuje zákon číslo 223/2001 § 42, ktorý nariaďuje zber použitých olejov riešiť separovaným spôsobom. Zákon zakazuje všetkým subjektom vypúšťať olej do kanalizácie, povrchových aj podzemných vôd. Z ekologického hľadiska je separácia olejov veľkým prínosom, nakoľko 1 dcl oleja dokáže znečistiť až niekoľko tisíc litrov vody. Vylievaním jedlých olejov do kanalizácie dochádza k znečisťovaniu podzemnej vody, ktorej zásoby čoraz viac ubúdajú.

Ponúkaný systém na separovaný zber použitých jedlých a minerálnych olejov je komplexný, nakoľko nerieši iba prvotný zber, ale aj zberné miesta, kde sa nádoby s olejmi vyprázdnia. Systém je vhodný tak pre zber jedlých olejov v domácnostiach, jedálňach, či reštauráciách ako aj servisných a výrobných prevádzkach na zber použitého minerálneho oleja, pričom spĺňa všetky kritériá našej legislatívy. Veľkou výhodou zberného systému je jeho jednoduchosť, praktická funkčnosť, bezpečnosť a dizajnová prepracovanosť. Všetky nádoby môžu byť vybavené čipom na sledovanie a registráciu zberu.