kalkulácia a informácie
kontakt

Nádoby na odpad Nádoby na jedlé oleje EcoWorkEcoWork® je extrémne bezpečná a univerzálna nádoba. Bola navrhnutá pre jednoduchý zber veľkého množstva použitého jedlého oleja. Ochrana zdravia obsluhy je garantovaná vďaka teleskopickej rukoväti a kolieskam. Tieto zabezpečujú jednoduchú mobilitu. Vďaka prídavnej rukoväti je manipulácia pri stohovaní veľmi jednoduchá. Olej môže byť zbieraný kdekoľvek a tiež bezpečne premiestňovaný na určené zberné miesto.

• max. počet plných nádob v stohu (na sebe) 4ks, čo zodpovedá objemu 144 l,
• rozmery 57 x 37 x 28 cm,
• objem 36 l

Nádoba na zber jedlého oleja z jedální a reštaurácii.