kalkulácia a informácie
kontakt

Čistiace kvapaliny PURGASOLVhodná tam kde je nutné rýchle rovnomerné odparovanie, v dielňach a údržbách vetkého druhu.

Výhody pri používání:

  • znamenitý čistiaci účinok
  • rýchle a rovnomerné odparovanie
     VZ 212 (éter = 1)
  • po odmastení malé zostatky čistiacj kvapaliny
  • jemný, typický zápach
  • žiadna korózia kovu
  • odaromatizovaná
  • bod vzplanutia > 61°C
  • žiadne zaradenie podľa nariadenia bezpečnosti  prevádzky

Pre túto čistiacu kapalinu vlastníme nezávislý odborný posudok, ktorý potvrdzuje znášanlivosť s pokožkou.

Balenie 50 L, 200 L sud