kalkulácia a informácie
kontakt

Čistiace kvapaliny RFPoužite tam, kde sa vyžaduje malý zostatok maziva /výrobné, opravárenské a priemyselné podniky/. Vďaka pomalému odparovaniu čistiacej kvapaliny je zaručená dočasná ochrana proti korózii kovu.

Výhody pri používaní

  • znamenité čistiac schopnosti
  • pomalé a rovnomerné odparovanieí, číslo odparivosti VZ 550 (éter = 1)
  • po odmastení malé zostatky čistiacej kvapaliny
  • jemný zápach
  • žiadna korózia kovu; s dočasnou ochranou proti korózii - podmienené spôsobom používania
  • odaromatizovaná
  • bod vzplanutia > 61°C
  • žiadne zaradenie podľa nariadenia bezpečnosti prevádzky

 Pre túto kvapalinu vlastníme nezávislý odborný posudok, ktorý potvrdzuje znášanlivosť s pokožkou.